Ιωάννης Γκότσικας - Πλαστικός χειρουργός Θεσσαλονίκη

Μενού

Επικοινωνία

Το Mommy makeover συνοπτικά

Διάρκεια επέμβασης

4-6 ώρες

Αναισθησία

Γενική

Παραμονή στην κλινική

1 βράδυ

Επιστροφή στην εργασία

10 - 14 μέρες

Τι εννοούμε με το όρο mommy makeover; Πρόκειται ουσιαστικά για το σύνολο των  χειρουργικών επεμβάσεων που έχουν ως στόχο την επαναφορά της κατάστασης του σώματος της νέας γυναίκας όπως ήταν πριν την εγκυμοσύνη. Τα συνηθέστερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η γυναίκα μετά από μία ή περισσότερες εγκυμοσύνες είναι η περίσσεια και χαλάρωση του δέρματος της κοιλιάς και η αλλαγή στη μορφή των μαστών. Με την επέμβαση της κοιλιοπλαστικής αφαιρούμε το περίσσιο δέρμα από το κατώτερο κυρίως τμήμα της κοιλιάς. Επιπλέον, με ειδικές ραφές, ισχυροποιούμε εσωτερικά το κοιλιακό τοίχωμα που έχει χαλαρώσει λόγω της εγκυμοσύνης. Αν υπάρχει τοπικό πάχος στα πλάγια της κοιλιάς, μπορεί να αφαιρεθεί με λιποαναρρόφηση στο ίδιο χειρουργείο. Η τομή της κοιλιοπλαστικής τοποθετείται σε σημείο που καλύπτεται από το εσώρουχο. Σε ότι αφορά τους μαστούς, οι αλλαγές που επέρχονται μετά την εγκυμοσύνη και το θηλασμό είναι διαφορετικές  σε κάθε γυναίκα. Σε πολλές περιπτώσεις παρατηρείται απώλεια του όγκου του μαστού αλλά η θηλή παραμένει σε φυσιολογικό ύψος. Το στήθος φαίνεται πεσμένο αλλά, ουσιαστικά, είναι άδειο και η κατάσταση αυτή λέγεται ψευδοπτώση. Η λύση σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η αυξητική στήθους με ενθέματα σιλικόνης. Οι μαστοί ανακτούν άμεσα σφριγηλή και νεανική όψη και δεν υπάρχει ανάγκη άλλων επεμβάσεων. Πολύ συχνά, ωστόσο, οι θηλές εμφανίζουν αντικειμενική πτώση που πρέπει να διορθωθεί. Η ανόρθωση των μαστών μπορεί να συνδυαστεί με αύξηση ή μείωση του όγκου τους, όπου αυτό απαιτείται. Η επέμβαση αυτή είναι συγκριτικά πιο περίπλοκη γιατί χρειάζεται προσεκτικός και ακριβής προεγχειρητικός σχεδιασμός. Τα σημάδια από τις τομές είναι πιο εμφανή, τουλάχιστον για τους πρώτους μετεγχειρητικούς μήνες, εξασθενούν όμως με την πάροδο του χρόνου. Στις χειρουργικές επεμβάσεις του mommy makeover θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και την αιδοιοπλαστική, με την οποία ο πλαστικός χειρουργός αποκαθιστά την εμφάνιση των έξω γεννητικών οργάνων της γυναίκας που σε κάποιες περιπτώσεις έχει αλλοιωθεί μετά τον τοκετό. Η επέμβαση αυτή θεωρείται σημαντική τόσο για ιατρικούς (αποφυγή λοιμώξεων) όσο και αισθητικούς λόγους.

Μπορούμε να συνδυάσουμε πολλές επεμβάσεις μαζί;

Οι επεμβάσεις που αναφέραμε μπορούν να εκτελεστούν είτε ξεχωριστά είτε σε συνδυασμό μεταξύ τους ή με άλλες επεμβάσεις της Πλαστικής χειρουργικής. Όταν γίνονται δύο ή τρεις επεμβάσεις ταυτόχρονα μειώνεται και το συνολικό κόστος τους, Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται το ιατρικό ιστορικό της γυναίκας και να εξασφαλίζονται οι καλύτερες συνθήκες ασφάλειας πριν και μετά το χειρουργείο.

Φωτογραφίες πριν & μετά

Mommymakeover
Mommy makeover: Ανόρθωση μαστών, λιποαναρρόφηση και κοιλιοπλαστική. Πριν και 3 μήνες μετά την επέμβαση.

Το Mommy makeover συνοπτικά

Διάρκεια επέμβασης

4-6 ώρες

Αναισθησία

Γενική

Παραμονή στην κλινική

1 βράδυ

Επιστροφή στην εργασία

10 - 14 μέρες

Προτεινόμενες υπηρεσίες

Scroll to Top